Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 1. Informacje ogólne, pliki cookies
  1. Właścicielem i operatorem serwisu  www.klinikazielinska.pl jest Klinika Zielińska sp z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Pileckiego 12,  numer NIP 7582376929, REGON 387335812, KRS 0000864759 Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
  2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
   2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
   3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
  6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
  7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
  8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
  10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
  11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach
  1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
   2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.
  2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
  3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.
  4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
  5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
  6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
  8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
  9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 3. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
   2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  5. 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  6.  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

  W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Logi serwera
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
   3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
   4. czas nadejścia zapytania,
   5. kod odpowiedzi http,
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
   9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

   Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

  2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych osobowych pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz upoważnionych do dostępu do jego dokumentacji medycznej, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318.) jest Klinika Zielińska sp z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Pileckiego 12,  numer NIP 7582376929, REGON 387335812, KRS 0000864759
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [rodo@drzielinska.pl], telefonicznie pod numerem [296424042] lub pisemnie pod adresem [ Klinika Zielińska sp z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Pileckiego 12,  numer NIP 7582376929, REGON 387335812, KRS 0000864759.].
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
– ochrony zdrowia i w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta – podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318),
– badania opinii ze świadczonych usług – podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.
Odbiorcy danych Dane pacjenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi medyczne, usługi IT oraz przeprowadzające badania satysfakcji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Ponadto Administrator danych osobowych może udostępniać dane osobowe:
• osobie upoważnionej przez pacjenta,
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
Okres przechowywania danych Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez Administratora do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów badania satysfakcji, Administrator będzie przechowywał dane osobowe pacjenta do momentu wycofania zgody.  
Prawa osoby, której dane dotyczą Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Pacjenta jest zgoda, Pacjent ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pacjent ma także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Pacjent ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Pacjent ma obowiązek podania danych osobowych do dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318). Podanie danych osoby upoważnionej jest dobrowolne.

Regulamin ramowy i zasady zabawy/konkursu.

ROZDAJEMY NAGRODY
Zasady uczestnictwa w zabawie/konkursie.

Organizatorem zabawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest KLINIKA ZIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7582376929, KRS: 0000864759, Kapitał zakładowy: 120000,00 zł.
Każdorazowo, kiedy mowa o mediach społecznościowych oznacza to nasze profile w serwisach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.
Właściciele wyżej wymienionych serwisów społecznościowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za organizację zabawy czy konkursu.
Udział w zabawie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

1. Zabawa rozpoczyna się w dniu /publikowane szczegółowo i każdorazowo w mediach społecznościowych/ od godziny /publikowane szczegółowo i każdorazowo w mediach społecznościowych/. Odpowiedzi poprawne nie mogą wpłynąć wcześniej niż w/w wyznaczony dzień i godzina. Przyjmowanie zgłoszeń kończy się o godz /publikowane szczegółowo i każdorazowo w mediach społecznościowych/ w dniu /publikowane szczegółowo i każdorazowo w mediach społecznościowych/.

Kto pierwszy nadeśle prawidłową odpowiedź na e-mail konkurs@klinikazielinska.pl wygrywa.
Treść emaila powinna zawierać prawidłową odpowiedź, oraz dane zgłaszającego Imię, Nazwisko oraz numer telefonu.  Brak w/w danych dyskfalifikujke uczestnika. Wyłonimy /ilość zwycieżców każdorazowo publikowana w mediach społecznościowych/ zwycięzców a ich dane określone w niniejszym regulaminie zostaną podane w mediach społecznościowych.

2. Warunki udziału w zabawie i otrzymania nagrody:
– należy być obserwatorem naszego profilu na Instagramie i Facebooku
– udostępnić publicznie zabawę, konkurs na swoim profilu w mediach społecznościowych.

3. Uczestnicy muszą wysłać wiadomość na podany adres email z treścią „prawidłowej odpowiedzi” – zwycięży ten, kto jako pierwszy wyśle poprawną wiadomość.

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną wiadomość.

5. W przypadku równoczesnego odebrania odpowiedzi, decydująca jest data, godzina odebrania wiadomości przez organizatora oraz wyższa hierarchia na liście w skrzynce emaliowej powiązana bezpośrednio z datą i godziną wpłynięcia.

6. Nagrody każdorazowa są określone w miejscu publikacji treści konkursu.

7. Wyniki zostaną ogłoszone na Instagramie i Facebooku w ciągu 72 h od zakończenia konkursu.

8. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce. Nagrody nie można przekazać innej osobie. Nagrodę można odebrać jedynie osobiście w siedzibie naszej firmy w terminie do /publikowane szczegółowo i każdorazowo w mediach społecznościowych/.
Nie odebrany nagrody przepadają.

9. Zabawa/konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z Instagramem czy Facebookiem oraz innymi mediami społecznościowymi.

10. W zabawie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu oraz osoby najbliższe wobec w/w.

11. Zgłoszenie do zabawy Uczestnika może być prezentowane w mediach społecznościowych. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora zgłoszenia w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zabawy w każdej chwili o czym wyraźnie poinformuje.

13. Zgłaszając udział w zabawie i biorąc w niej udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom. Regulaminu zabawy/konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

14. Każdy uczestnikma prawo zgłoszenia reklamacji co do organizacji, przebiegu oraz wyłonienia zwyciężcy. 

15. Administratorem danych osobowych jest organizator zabawy/konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.. Kontakt rodo@drzielinska.pl.

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera/bonu podarunkowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA/BONU PODARUNKOWEGO WYDAWANEGO PRZEZ  KLINIKA ZIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7582376929, KRS: 0000864759, Kapitał zakładowy: 120000,00 zł.

§ 1
Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
Voucher/Bon podarunkowy ma unikalny kod wygenerowany przez Klinika Zielińska w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na realizację usługi świadczonej przez Klinika Zielińska. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Klinika Zielińska oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu.
Data ważności Vouchera/Bonu nie może ulec wydłużeniu.
Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez Klinika Zielińska deklaruje czy chce otrzymać Voucher/Bon.
W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.
Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.

§ 2
Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.
Klient, realizując Voucher/Bon podarunkowy podaje jego unikatowy numer. Zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon.
Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi.
Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
Vouchery/Bony podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty Klinika Zielińska.

§ 3
Sprzedaż Voucherów/Bonów jest prowadzona bezpośrednio w Klinika Zielińska.
Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.klinikazielinska.pl.
Płatność za Voucher/Bon kupiony bezpośrednio w Klinika Zielińska dokonywana jest przez Klienta gotówką,kartą lub przelewem.
Za Voucher/Bon zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem.
Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo.
Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
Opłatę za przesyłkę Vouchera/Bonu podarunkowego ponosi Kupujący.

§ 4
Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Klinika Zielińska zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Klinika Zielińska w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 5
Administratorem Danych Osobowych Klienta jest KLINIKA ZIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7582376929, KRS: 0000864759, Kapitał zakładowy: 120000,00 zł..
Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
a) realizacji Vouchera
c) rozliczenia i zafakturowania usług,
d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.
Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

§ 6
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.klinikazielinska.pl